Hệ thống lọc nước công nghiệp RO tinh khiết với công suất phổ biến như 250 lít, 300 lít, 500 lít, 750 lít, 1000 lit, 1500 l/h hoặc 2000 lít/giờ

Máy lọc nước công nghiệp là một hệ thống lọc nước gồm nhiều cấp lọc nối tiếp với nhau, mỗi môt cấp là một giai đoạn lọc khác nhau. 

Một hệ thống máy lọc cơ bản có sơ đồ lọc như sau:

Nước đầu nguồn ⇒ Máy bơm ⇒ Cột lọc số 1 ⇒ Cột lọc số 2 ⇒ Cột lọc số 3 ⇒ Lọc tinh ⇒ Bồn chứa ⇒ Bơm trợ áp ⇒ Bơm cao áp ⇒ Màng RO ⇒ Đèn UV ⇒ Nước Đạt QCVN 6-1: 2010/BYT

Sơ đồ trên có thể thay đổi một vài giai đoạn tùy theo mức độ ô nhiễm hoặc thành phần có trong nước nguồn đầu vào trước khi cấp cho máy lọc nước.

Hoặc tùy vào mục đích sử dụng nguồn nước thành phẩm thì sơ đồ công nghệ trên cũng có thể thay đổi

Máy lọc nước công nghiệp
Máy lọc nước công nghiệp lọc nước tinh khiết

Bảng giá bán Hệ thống máy lọc nước công nghiệp RO

TT

Công suất máy lọc nước 

(hệ thống lọc nước tinh khiết RO)

Giá tiền (VND)
1

Máy lọc RO Banc CN

Không có tủ CS = 50l/h

9.500.000
2

Máy lọc RO Banc CN

Không có tủ CS = 80l/h

13.000.000
3

Máy lọc RO Banc CN

Không có tủ CS = 100l/h

19.000.000
4

Máy lọc RO CS = 250l/h

45.000.000
5

Máy lọc RO CS = 300l/h

45.000.000
6 Máy lọc RO CS = 500l/h 75.000.000
7 Máy lọc RO CS = 750l/h 92.000.000
8 Máy lọc RO CS = 1000l/h 95.000.000
9 Máy lọc RO CS = 1500l/h 135.000.000
10 Máy lọc RO CS = 2000l/h 200.000.000

Xem chi tiết từng hệ thống lọc nước RO công nghiệp theo từng công suất cụ thể bên dưới

Máy lọc RO bán công nghiệp

xem chi tiết...

Hệ thống lọc nước RO 300 lít/h

xem chi tiết...

Máy lọc nước RO 500 lit/giờ

xem chi tiết...
Hệ thống lọc nước tinh khiết ro

Máy lọc nước RO 750 lít/h

xem chi tiết...

Hệ thống lọc nước RO 1000 lít/h

xem chi tiết...

Máy lọc nước RO 250 lit/giờ

xem chi tiết...

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp

xem chi tiết...

Màng lọc nước RO

 

xem chi tiết...

Hệ thống lọc thô nước giếng khoan

 

xem chi tiết...

Sơ đồ công nghệ Máy lọc RO công nghiệp hoặc máy lọc nước bán công nghiệp RO

Hệ thống lọc nước RO 1000 lít/h
Sơ đồ công nghệ Hệ thống lọc nước RO 1000 lít/h
Hệ thống lọc nước tinh khiết ro
Sơ đồ nguyên lý  Hệ thống lọc nước tinh khiết RO

Các giai đoạn xử lý chính:

+ Xử lý loại bỏ các yếu tố lý học.

+ Xử lý loại bỏ các yếu tố hoá học.

+ Xử lý loại bỏ các yếu tố vi sinh.

»Bạn đọc xem thêm…

Máy lọc nước Nhật Ý là sản phẩm của Công ty TNHH XD và Môi trường Nhật Ý

Hệ thống xử lý nước uống tinh khiết

Máy lọc nước uống nóng lạnh nào tốt nhất hiện nay